szemelytanusitas ped

A tanúsításról és a tanúsítványok kölcsönös nemzetközi elismeréséről

Cikk létrehozva: 2018. július 24. kedd

A minőség és a biztonság iránt világszerte egyre növekvő igény megköveteli, hogy a különösen operátorfüggő roncsolásmentes vizsgálatok esetében garantálják a vizsgáló személy tudását, gyakorlati képességét és megbízhatóságát. Ezért kiemelt jelentősége van a vizsgáló személyek képzésének, minősítésének és tanúsításának. A világban járatos tanúsítási rendszerek két csoportba sorolhatók: (1) munkáltató általi tanúsítás, (2) független harmadik fél általi tanúsítás. Az USA-ban és a világ más részein, ahol az amerikai szabványokat alkalmazzák, az Amerikai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (American Society for Nondestructive Testing, ASNT) javasolt gyakorlata (SNT-TC-1A) szerint történik a munkáltató általi tanúsítás, de a közelmúltban megjelent ebben a régióban – az Amerikai Gépészmérnökök Társasága (The American Society of Mechanical Engineers, ASME) égisze alatt – a független harmadik fél szerinti tanúsítás is. A világ többi részén az ISO 9712 szerinti sémát követik, aminek alapja a független harmadik fél általi minősítés és tanúsítás. 

Az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (European Federation for NDT, EFNDT), amelyik egyesíti az európai nemzeti roncsolásmentes vizsgálati társaságokat, kezdettől fogva a független harmadik fél általi minősítést és tanúsítást támogatja. Az EFNDT jelentős szerepet játszott már az európai szabvány (EN 473) kidolgozásában is, de a szabványban foglaltakon túlmenően szükségesnek tartott további szabályozást, első sorban a vizsgáztatás területén. Ezért a 90-es évek második felében létrehozta a minősítéssel és tanúsítással foglalkozó bizottságát (Certification Executive Committee, CEC). A CEC tevékenységének központjában az európai személytanúsító testületek EFNDT általi elfogadása, és a tanúsítványok kölcsönös elismerési rendszerével foglalkozó megállapodásnak (Multilateral Recognition Agreement, MRA) a megszervezése és működtetése áll.

Az MRA aláírói elismerik azokat a személytanúsító rendszereket, amelyeket az EFNDT elfogadott és regisztrált, miután meggyőződött arról, hogy az adott személytanúsító testület teljesíti az MRA feltételeit. Ez azt jelenti, hogy Európában feltétel nélkül az MRA listáján szereplő tanúsító testületek tanúsítványait fogadják el. A megállapodásnak jelenleg 25 aláírója van. Az aktuális lista elérhető az EFNDT honlapján:

http://www.efndt.org/Organisation/Committees/CEC?EntryId=10106

2012-ben összeolvadt a roncsolásmentes vizsgáló személyzet minősítésének és tanúsításának két párhuzamos szabványa (EN 473 és ISO 9712). Az így létrejött ISO 9712:2012 szabvány jelentős lépés a világméretű harmonizálás útján, de többnyire csak minimum követelményeket fogalmaz meg. A Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Bizottság (International Committee for NDT, ICNDT) is létrehozta a saját MRA-ját, amelynek a működése hasonló az EFNDT MRA működéséhez. Itt is érvényes, hogy amelyik tanúsító testület felkerült a listára, annak a tanúsítványait az egész világon feltétel nélkül elfogadják. A lista elérhető az ICNDT honlapján:

http://www.icndt.org/ICNDT-Activities/NDT-Qualification-and-Certification

A Magyarországon működő tanúsító testületek közül a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség mindkét nemzetközi szervezet MRA listáján rajta van. Ez azt jelenti, hogy a MAROVISZ által kibocsátott tanúsítványokat a világon mindenütt feltétel nélkül elfogadják.

A MAROVISZ elnöke

banner1 banner2 banner3